A-Shoes Mall

Dongguan, China

Client: Huajian Group